Лекции по Икономика

20. Съвременни функции на работна заплата

В съвременната пазарна икономика работната заплата е основен компонент от пазарния израз на цената на труда. Тя има пряко отношение към интересите на:
- фирмения мениджмънт, засягайки печалбата като основен производствен фактор;
- човешки ресурси, тъй като е основен източник ( 80% от семейните доходи за потребление и жизнен стандарт );
- държавата и правителството, защото е професионален фактор и генерира инфлация;

Съвременната работна заплата използва четири основни функции:
- социална ( възпроизводствена ) – качеството й да осигурява парични доходи за потребление и жизнен стандарт и респективно качествено възпроизводство на работната сила – здравен, квалификационен и интелектуален статус.
- стабилизираща – качеството на работната заплата да влияе върху финансовата стабилизация на икономиката, формирайки масата на парите в обръщение;
- регулираща – качеството на работната заплата, като паричен израз на цената на труда, да формира масата на търсенето и предлагането на трудовите пазари;
- стимулираща – качеството на работната заплата да инициира активност, действеност, производителност, ефективност.