Лекции по Икономика

10. Рекламни агенции

Някои фирми имат собствени рекламни отдели, но повечето използват посредничеството на външни рекламни агенции, които да разгръщат рекламните им кампании и да избират медии. Има няколко вида рекламни агенции:
1. Рекламни агенции за пълно обслужване – това са най-големите агенции, които работят в общонационален и международен мащаб. Предлагат всички услуги, свързани с промоционалната дейност.
5. Специализирани рекламни агенции – за пълно обслужване в дадена сфера и за осъществяване на специализирани дейности.
6. Посреднически рекламни агенции – осъществяват само посредничество между рекламодателите и медиите.
7. Фирмени рекламни агенции – свързани са с рекламодателя, който е голяма организация и работят само или главно за него
Рекламните агенции имат четири отдела:
8. творчески – разработва и създава рекламните послания
9. медиен – подбира медиите
10. изследователски – занимава се с марк. проучвания
11. икономически – занимава се с бизнес дейностите на агенцията
У нас малките фирми с нисък капитал използват вместо рекламни агенции само едно ФЛ – рекламен агент. Той осигурява връзката между рекламодателя и медиите като посредник, което е основната му функция. Един рекламен агент работи с няколко рекламодателя.