Лекции по Икономика

4. Създаване на ЕО - за въглища и стомана

На 09.05.1950г Робърт Шуман (министър на външните работи на Франция) оповестява историческата декларация,станала известна като плана на „Шуман“. В основата е цялостното френско правителство и Германия. А идеята е добива на въглища и стомана да бъде поставено под власта на един общ върховен орган в рамките на отворена организация. От една страна се иска Германия да бъде приобщена към така наречения западен концерн. А от друга страна така Франция се предпазва от военен удар от страна на Германия. С реализацията Германия използва своите жизнени интереси.Предложението поставя на нова основа усилията за обединение на западно европейските страни.
Трябва да има сливане на интересите, а не само равновесие. Според Жан Моне обединена Европа може да бъде създадена стъпка по стъпка. Той е наречен архитект на европейското обединение. Същността на новия подход е делегиране на суверенитет в една важна област.Така Франция предлага вместо глобална интеграция, интеграция в едни интереси. Така ще се получи сливане и ще се получи една икономическа общност. Другото е че ще се постави катализатор, който ще събере страни, които дълго време са били кръвни врагове.
Декларацията на Шуман отговаря на потребността да се постави под контрол производството на въглища и стомана. През декември 1949г ИКЕ (спец.иконом.инстит. към ООН) излиза с данни за очертаващата се криза за свръх производство в металургичната индустрия.Общ. мнение е разработено от реалната опастност европейското производители да се обединят в картел, а именно чрез разпределение на пазари, чрез ограничения и високи печалби. Европейските производства не могат да си позволят да оставят такива производства в такива ръце. Предложението на Шуман е плод на творческия ум на Моне. Във Франция е развито така нареченото индикативно планиране- 5г срокове за изпълнение. Така се счита,че Моне е духовния глава на ЕО. Има богата международна кариера, бил е бизнесмен, практик и уважаван от много президенти по света. Той е привърженик на ефикасността( един от основните принципи на икономиката). Моне и Шуман подготвят своя модел в пълна секретност. Точно на 09.05 Шуман получава одобрение едновременно и от неговото правителство и от германския канцлер. На 20.06.1950г Франция свиква междуправителствена конференция. На нея се подготвя текста на договора за създаване на европейско движение за въглища и стомана. В преговорите освен Франция, участници са и Германия, Белгия, Холандия, Люксембург и Италия.Англия не счита за възможно да постави част от своите ресурси под контрола на общия съюз.Може би това се дължи и на близостта на Англия със САЩ. В хода на преговорите се създава цялата гама от управленски капацитети- върховен орган. На 18.04.1951г се подписва договора. Той е началото на днешния ЕС.
Договора влиза в сила на 25.07.1952г. На 10.08.1952г върховния орган заема мястото си в Люксембург и негов прецед.е Моне. ЕО е изградена от 4 основни принципа
-върховенство на институциите
-независимост на институциите
-сътрудничество м/у институциите
-равенство м/у държавите
Целта на договора е да се създаде общ пазар на въглища и стомана, покриващ територията на държавите участници, със свободно движение на канали и свободна конкуренция.Управлението се поверява на един национален орган, който предлага:
-съединение на базовите производства
-ще положи основите на европейската общност, благодарение на Шуман и Моне
Известна е идеята за създааване на европейска отбранителна общност. През 1952г 6 страни подписват договор за европейска отбранителна общност (Франция, Германия, Белгия, Италия, Люксембург и Австрия). На 10.09.1952г те възлагат на парламента задачата за създаване на европейска политическа общност. Предлага се създаване на парламент, съд, иконом. социален съвет, с ново законодателство. Но Франция впоследствие се отказва и това води до провал. Пол Анри Спарк оглавява една комисиякоято през1956г предлага създаването на голямо иконом. състояние, което ще доведе до бързо развитие на страните. 25.05.1957г в Рим, страните членки на съвета за стомана и въглища подписват договора за създаване на ЕО и за създаване на европейска общност за атомна енергия. Те са наречени римските договори и влизат в сила от 01.01.1988г. ЕО и ЕОАЕ са идентични със европ. Общност за въглища и стомана.Изготвения орган се нарича комисия, независимо от държавите. Англия не се съгласява да влезе и е за създаване на зона за свободна търговия. В рамките на зоната всяка една страна ще бъде третирана еднакво. На 04.01.1960г в Стокхолме подписана конвенцията за създаване на Академията за свободна търговия, като към нея се присъединява Финландия. През 1960г САЩ и Канада дават да се разбере, че в иконом. им отношение ще са със страните от ЕО. Британската общност се разпада. На 09.08.1961г Англия депозира молбата си за членство в ЕО.След нея молби подават Дания, Норвегия и Ирландия. Франция прекъсва едностранно преговорите с Англия. Тогавашен президент на Франция е Шарл де Гол.Основна причина е,че Англия е подписала със САЩ военен пактВтория път пак не се приема Англия в ЕО. Проблема се разрешава след махането на де Гол през 1969г и така Англия е приета в ЕО заедно с Норвегия, Дания и Ирландия.На 22.01.1972г в Брюкселсе подписва договора за членство на тези страни.Но от тези 4 – Норвегия не влиза в ЕО, защото норвежците не искат да са в ЕО.
При присъединяването на страна към общността се получава принципна принадлежност. За адаптиране се дава преходен период на новоприетите страни. Северното разширяване- то е първото разширяване. След него идва южното.То включва Германия-1980г е подадена молбата. На 01.01.1981г Германия е пълноправен член в ЕО. Второто разширяване когато през 1977г Испания и Португалия подават молби.И от 01.01.1986г и двете страни са пълноправни членове на ЕО. Така европейската интеграция има 12 члена.
Молба за пълноправно членство има Турция-от 1987г. През 1991г подават молби Кипър и Малта. През 1991г подават молби и Австрия и Швеция. През 1995г са приети заедно с Финландия. Кипър и Малта са Пълноправни членове от 2004г. От 1964г ЕО имат договори за асоцииране на нови членове. Всяко ново попълнение в ЕО води до сътресения вътре в нея. Затова разширяването трябва да е поетапно.С напускане на се получава стесняване на границите През 1985г Гренландия напуска ЕО, тя е и единствената страна напуснала ЕО.