Лекции по Икономика

18. Значението на Световната търговска организация за либерализация на международната селскостопанска търговия.

Върху търговията със СС стоки оказват влияние редица международни организации. По- важните от тях са следните:
• Генерално споразумение за мита и търговия ГАТТ
• Организация по прехрана и земеделие към ООН – ФАО
• Организация за икономическо сътрудничество и развитие
• Международен Валутен Фонд
• Световна Банка
От тях най- голямо значение за либерализацията на международната сс търговия има ГАТТ.
ГАТТ е създадено през 1947г. от 23 страни. Те подписват споразумение включващо 38 члена. ГАТТ е споразумение, чиято основна цел е снижаването на тарифните бариери и премахването на количествените ограничения и субсидиите. Съгласно споразумението страните членки се ръководят от следните принципи:
 Членуващите страни взаимно си предоставят клаузата за най- облагодетелствана нация
 Забраняват се всякакви количествени ограничения при търговията
 При защита на националните производители се прилагат само обикновени мита
 Всички спорове се решават, чрез прилагане на взаимни споразумения, които се провеждат на търгове
От създаването на ГАТТ са проведени 8 кръга на преговори, последният 8-ми кръг се счита за най- дълъг. Той започва през 1986 г. в Уругвай и завършва през 1994 г. в Маракиш. При създаването на ГАТТ вземат участие 23 страни, а в Маракиш те са вече 113. Именно в Маракиш се взема решение на мястото на ГАТТ да се създаде Световната търговска организация ( СТО). Тя започва да функционира от 01.01.1995 г. , избира се и постоянен ръководен орган със седалище Женева. България участва като наблюдател в Токийския (73- 79г) и Уругвайския кръг. През 1986 г. България депозира молба за членство в СТО, която до 1990 г не е удовлетворена. През 1993 г. България отново подава молба за членство и едва на 02.10.1996 г. тя е приета за пълноправен член на СТО.