Лекции по Икономика

10. Манифактурният етап в развитието на капитализма

Още в недрата на феодалното общество се наблюдава нова организационна форма на производство - манифактурата. Манифактурата е най-висшата форма на организация на ръчния труд. Тя не е машинно производство. Исторически манифактурата за първи път се появява в Англия във връзка с очертаване на благоприятна конюнктура, при която нараства търсенето на вълнено сукно. Търсенето на вълнено сукно е било предизвикано от стартирането на военни реформи в почти всички европейски страни.

Манифактурата според своята организация бива два вида: Разпръсната и Централизирана.

1. Разпръсната манифактура: Въвежда се специализация и технологично разпределение на труда. Нараства производителността на труда. Това се отразява върху количеството и качеството на производството. Използва се наемен труд. Работниците работят срещу надница.

2. Централизирана манифактура: Развива се в сектора на градското стопанство. При нея има по-висока продуктивност от тази при разпръснатата манифактура, поради възможността да се осъществява действен контрол, да се намалят производствените разходи и да се постигне по-висока степен на операционно разделение на труда. Този вид манифактура става главен носител на техническия напредък.

В периода XVII-XVIII в. се оформят някои по-големи манифактурни центрове - Париж, Руан, Тулуза, Бордо, Лион, Бирмингам, Шефилд, Лондон, Бристол, Берлин, Манчестер и др. През този период на развитие на манифактурата се наблюдава нарастване на търговията и окончателно утвърждаване на стоково-паричните отношения. Европейската икономика преживява обща и пълна трансформация. Тя се разширява териториално. Нараства продуктивността ѝ, появяват се нови производства. Сред стопанските дейци се развива духът на предприемачеството. Нараства паричното обръщение. Появява се нова комуникативна система.

Чрез политиката на меркантилизма човекът започва в по-широк териториален план да манипулира природата в своя полза. Създава единна структура на националното пазарно стопанство. Постепенно европейската икономика се откъсва от своето средновековно развитие. Вече били изпробвани всички елементи на икономиката на бъдещето. Всички форми, които облагодетелствали нейния прогрес. Първа Англия от европейските страни акумулирала в себе си политическия опит на осъществената стопанска трансформация. На нея принадлежи и следващата епоха, свързана с индустриалния преврат.