Лекции по Икономика

33. Съшност и значение на качеството на труда

Качеството на труда се разглежда в няколко аспекта:
- професионална обособеност на труда
- способност на труда да създава по-качествени стоки и услуги
- способност на труда да извършва определена по степен или сложност работа
- способност на работника да извършва широк кръг от работи
- производителност на труда

Всички тези аспекти при тълкуването на качеството на труда ни дават основание за дефиниране, че качеството на труда е съвкупност от средства, въз основата на които даден вид труд се различава от друг вид труд.
Качеството на труда се счита за основен фактор за постигане на следните резултати:
- увеличаване на производителността на труда
- увеличаване на БВП
- увеличаване на печалбата
- други

В крайна сметка в дадена държава при дадени природно-климатични фактори размера на БВП зависи от качеството на труда. Ако сравним за България качеството при нас е ниско.

За да можем да определим качеството на труда се използват следните показатели:
- брой на учебните години
- квалификация
- професионален опит – трудов стаж
- коефициент на интелигентност – синтезира образование, професионален опит, природна интелигентност и т.н.т.
- работна заплата
- размер на инвестициите на отделната личност