Лекции по Икономика

35. Международна миграция на работна сила.

1. Основа за възникване на м/унар.трудова миграция (МТМ) - различия в заплащането. МТМ е износ/внос на труд като производствен фактор. Тя преразпределя доходите в световен мащаб и води към изравняването им съобразно профес.стр-ра на имиграц.потоци. За разлика от стоковите и паричните потоци, които се пренасочват през границите там, където алтернативната им цена е най-висока, м/унар.трудови потоци се насочват освен към страните с по-висока алтернативна цена и към страните с по-благоприятни у-вия на труд.

2. Етапи в развитието на МТМ
2.1. до края на ВСВойна (стара миграция)
М/унар.миграционни процеси са масови преселвания на нискоквалифициран труд от периферните страни към центъра. Те са в резултат на по-високото заплащане. Мигр.потоци от източна Европа към западна Европа, и от Европа към САЩ увеличават предлагането на труд, свалят цената му и го правят по-евтин от капитала. Относителното поскъпване на капитала забавя технолог.р-ие на страните - приемници. Намаляват р-дите за пр-во и част от печалбите могат да се реинвестират.
2.2. след ВСВойна (нова миграция)
Освен обичайните потоци имаме и преселване на висококвалифицирани специалисти от периферията към центъра и от едни страни на центъра към други. Бурното технолог.р-ие след ВСВойна развива и предлага професионални умения и такова кач-ва на труд, чието търсене е толкова голямо, че собственикът на този труд го предлага на пазара от позицията на монополист. Високоспециализирания труд може да се реализира свободно на свет.пазар, защото почти всички страни имат облекчения и улесняват реализацията на висококвалифицирани специалисти. “Изтичане на мозъци” - отдалечава страните от периферията от тези от центъра.
Миграц.процеси в новата миграцция вкл.3 осн.групи мигранти:
- Гостуващи работници (гастарбайтери) - от Латинска Америка към САЩ; от Турция към Германия; от средна и източна Европа към САЩ; от слаборазвитите страни в Азия към високоразвитите страни в Азия. Това изостря отношенията в приемащата и в изпращащата страна. В страната, която приема мигранти, се увеличава предлагането на труда и съответно местната безработица. Страната, от която имигрират - изтича раб.сила, квалифиц.специалисти, тези имигранти не внасят доходи в страната, освен ако законодателството не ги задължава.
- Изтичане на мозъци
- Нелегална емиграция - глобален проблем, защото изисква големи разходи за регулирането и борбата с нея (за съоръжения на митниците и границите, за депортиране на нелегалните емигранти, често е свързана с проституция, търговия с оръжие, наркотици, трафик на деца и др.).

3. Ефекти на МТМ върху страните на емиграцията и на имиграцията
От N до N намалява броя на заетите в страна В (страната на имиграцията). Със същия брой се увеличава броя на заетите в страна А. Допълнителното кол-во изработен продукт в страна А от емигрантите е правоъгълникът “в”, а потребителският излишък, получен от допълнителното кол-во труд също се увеличава с площта на триъгълника “а”.
Аналогични процеси, но в обратна посока протичат в страна В.