Лекции по Икономика

18. Фактори, които определят изискванията на типа организационно управленска структура

Външна среда на организацията - целта е да се установи как може да се предскаже нуждата на организационната структура на организацията от средата, в която тя функционира. Пет вида среди – от най-постоянна (най-предсказуема) през стабилна до най-непостоянна (най-непредсказуема). Пет управленски системи – от механична (за най-постоянната и предсказуема среда), до органичната (за най-непостоянна и непредсказуема среда).
Стратегия на организацията – четири различни стратегии, които преследват тези организации – разширяване на обема; географска експанзия; вертикална интеграция и диверсификация (възприемат мнгогодивизионна продуктова схема). Структурата следва организацията, организациите сменят структурата тогава, когато са провокирани или принудени от ниска ефективност.
Целите на системата – при наличието на няколко стабилни цели, основата на организацията като правило трябва да бъде линейно-функционална; при наличието на устойчива диверсификация- дивизионна модификация на линейно-функционалната; при наличие на голямо разнообразие на производствени и технически цели – централизирано проектно управление
Големина на организацията предприятието е малко, средно или голямо в зависимост от дял на пазара; общи приходи; брой на персонала; обхват на дейност
Технологии – едносерийно и масово производство; - единично и дребносерийно производство; - непрекъснато производство