Лекции по Икономика

13. Особености на международния транспорт и международната логистика.

Развитието на международния транспорт и международната логистика са свързани с развитието на международния бизнес. Причините за това развитие във всяка една страна е политиката за насърчаване на чуждите инвестиции, развитието на свободната търговия, либерализация на законодателството по отношение на чуждите инвестиции и др. международната логистика и международният транспорт се различават помежду си от вътрешния транспорт и вътрешната логистика в:
1 – различие в специализираната терминология
2 – различия в нормативната база
3 – различие в сферата на запасите и режима на тяхното съхранение
4 – липсата на квоти за импорт и експорт във вътрешната логистика (квоти – ограничения)
5 – различия в начина на обслужване на клиентите в различните страни

Тези особености на международната логистика предполагат включването в логистичната верига на допълнителни участници (спедитори, митнически брокери, застрахователни брокери, фирми, занимаващи се с маркировка, етикеровка, разфасовка, опаковка, международни превозвачи и др. (за всеки един от посредниците се готвим самостоятелно). Никой от тези не придобива собственост върху стоката, тоест при грешка те не отговарят през закона. Носят отговорност само в рамките на договора, който са подписали със своя възложител.