Лекции по Икономика

5. Начини за събиране на данъци

Това е крайната фаза от данъчното облагане. Известни са следните начини за облагане и внасяне на данъка в държавния бюджет или в републиканския бъджет.
1) Откупна система за събиране на данъци - откупува се правото за събиране на данъците от определени лица от държавата, които ги събират за своя сметка. В България се прилага до края на Турското робство. Това е несправедлива форма за събиране на данъци, поради възможността за корупция.
2) Събиране на данъците от нарочни данъчни служители (бирници) - това е по-прогресивна форма, тъй като при него вече се създава данъчна администрация в лицето на бирници. Също се създава възможност за корупция.
3) Чрез използване на гербова хартия, таксови марки и бандероли - при тази система се откупува гербова хартия, в чиято цена се съдържа и данъка или таксовата марка. Бандеролите се използват за плащането на акциза (спиртни напитки и тютюневи изделия). Наличието на бандерол върху тях е гаранция за платен данък и че производството се контролира.
4) Безобложен начина - данъкоплатците сами определят размера на данъчното задължение и го внасят в съответния бюджет обикновено по безкасов начин.
Задачата на данъчната администрация е да установява контрол за правилното изцисляване на данъците.