Лекции по Икономика

16. Високо алкохолни напитки. Kласификация. Ракия, мастика и водка

Към тази група се отнасят напитките, съдържащи етилов алкохол (от 36-45о до 55о). Според алкохолното съдържание алкохолните напитки се делят на високоалкохолни (подсладени и неподсладени), сред­но алкохолни, към които спадат различните видове вина, и слабо алкохолни, главен представител на които е пивото.
Подсладените високоалкохолни напитки съдържат по-малко алкохол от неподсладените, но са с високо съдържание на захар (15-20%) и имат сладък вкус. Тук се отнасят главно ликьорите, подсладените ракии, аперитивите, емулсионните напитки и смесените високоалкохолни напитки.
Неподсладените високоалкохолни напитки се отличават с високо алкохолно съдържание (36 - 55 об. %) и имат силно физи­ологично действие. Освен етилов алкохол те съдържат и различни ароматични, багрилни и други вещества. При производството на някои от тях се добавя и захар за омекотяване вкуса на спирта. Получават се чрез ферментаця и дестилация на съдържащи захар суровини или чрез смесване на ректифициран спирт с вода. За напитки се използва само двойно рафинираният спирт. У нас са разпространени главно следните видове неподс­ладени високоалкохолни напитки: ракия, мастика, водка, коняк, ром, уиски, джин.

Ракия. Ракиите се получават чрез дестилация (изварява­не) на ферментирали джибри или плодови каши. Някои от кашите се оставят за отлежаване в дъбови бъчви, при което качеството им се подобрява.
Произвеждат се главно следни­те видове ракии със съответно алкохолно съдържание:
обикновена (36 об. %),
отлежала (40 об. %)
плодова (36 об. %) - от различни плодове - главно ябълки
кайсиева (36 об. %)
гроз­дова (40 об. %) - от джибри и винена кал,
ловджийска гроздо­ва (50 об. %)
ароматизирани с анасон ракии - гроздова анасонлийка (55 об.%), плодова анасонлийка (55 об. %)
Напоследък асортиментът на ракиите, особено на гроздовите, бързо се разнообразява с нови разно­видности, като "сливенска перла", "бисерна", "поморийска", "странджанска мускатова" и др.

Мастика. Получава се чрез смесване на ректифициран спирт с вода и добавяне на анетол за ароматизиране и малко захар за омекотяване на вкуса. Анетолът се получава от ете­ричното масло на анасона.
У нас се произвеждат три вида мастика: обикновена (47 об. %), "каварненска" (50 об. %) и "заарска (55 об. %). При последните два вида освен анетол за ароматизиране се добавя и дъвково масло. При оводняване мас-тиката побеляза поради отделяне на анетола, който е нераз­творим във вода. При силно охлаждане анетолът изкристализира във вид на блестящи кристали.

Водка. Получава се чрез смесване на ректифициран спирт с омекотена вода с последващо пропускане на сместа през спе­циални пясъчни филтри за пречистване и омекотяване на вку­са. За ароматизиране в някои водки се прибавят и настойки от треви, препечен ръжен хляб и др. Най-качестени водки се получават от картофен спирт или от спирт от зърнени хра­ни.
Такава е водката, която внасяме от бившия CCCP ("столичная" - 40 об. %, "московская" - 40 об. %, "старка" - 45 об. %, и др.), от полша ("виброва - 45 об. %, "балтик" - 40 об. %, "житна" - 40 об. %, и др.), от сащ ("смирноф - 45 об. %). От холандия ("тройка" - 45 об. %), от монголия, виетнам и др. Произвежданата у нас водка е предимно от меласов спирт. По-разпространени са марките "сливенска водка" (45 об. %), "царевец" (40 об. %) и др.