Лекции по Икономика

3. Асортимент на стоките

Определение и същност
понятието асортимент широко се използва в сферата на бизнеса, но много често се интерпретира неточно. Най-често под асортимент се разбира отделно взет вид стока, отделно взет артикул - тази интерпретация е характерна за най-вече за журналистите, медиите, но понякога се бърка и от специалистите.
асортимент е съвкупността от стоки (видове и разновидности), подбрани по определен признак. Т.е. Когато става дума за асортимент, непременно става дума за съвкупност от стоки. Асортимент е цялата съвкупност от стоки.

Обем и структура
обем - цялата номенклатура от видове и разновидности (изделия, продукти), включена в даден асортимент.
структура - количественото съотношение между отделните видове и разновидности продукция, в рамките на даден асортимент.
при формирането на фирмената политика от много голямо значение е и формирането на подходящ обем и структура на асортимента, а оттам и подходящи видове и разновидности (напр. Различни разцветки, размери).

Видове асортимент
Производствен - цялата съвкупност от видове и разновидности продукция, произвеждани в дадена фирма. Обемът и структурата на производствения асортимент зависи от естеството на смата фирма.
Търговски - цялата съвкупност от видове и разновидности стоки, с които работи дадена търговска организация. Търговският асортимент се изгражда на основата на производствения, но е много по-широк, тъй като даже и малък търговски обект може да търгува с продукцията на много различни фирми.
Г) фактори, оказващи влияние върху формирането на асортимента - оказват влияние върху формирането на обема и структурата на асортимента
Възможности на производствената сфера - с какви предприятия разполага дадена държава - това до голяма степен определя и търговския асортимент.
Интензивност на външно-търговските връзки на дадена държава - влияе най-вече върху формирането на търговския асортимент.
Структурата на населението - възрастова, полова - влияе и върху търговския, и върху производственя асортимент
Сезонност на продажбите
!!! Платежоспособно потребителско търсене