Лекции по Икономика

5. ЕKП - структура и начини на изграждане на кода

Съгласно приети правила, в България изграждането на ЕКП включва няколко класификационни равнища:
Цялата продукция е обединена в 98 класа – напр. 91 – продукция на хвп
Всеки клас може да включва до 10 подкласа, които при кодирането са означени 0-9 (обикновено има 4-5-6 подкласа)
Всеки подклас може да включва до 10 групи (0-9)
Всяка група може да включва до 10 подгрупи (0-9)
Всяка подгрупа може да включва до 10 вида продукция (0-9)
Всеки вид може да включва неограничен брой разновидности (артикули)
В европейския съюз е разработен подобен единен класификатор.
Когато кодът се изгражда по екп той е 10 разряден и се образува по следния начиин:
12 3 4 5 6
клас подклас група подгрупа вид

висши класификационни групи
7 8 9 10
нисши класификационни групи

групи (9999 разновидности)

Разновидностите на даден вид също могат да се класифицират – те образуват нишите класификационни групи, но това не се отразява в кода при екп.
Екп е цифров, комбиниран, класификационно-регистрационен код. Но донякъде нарушава принципа на отвореността при класификацията, тъй като има ограничение при класифицирането (класовете, подкласовете и т.н. Трябва да са 0-9, т.е. Само 10).