Лекции по Икономика

1. Възникване на борсовите пазари.

Борсите възникват първоначално в Азия, от там се прехвърлят в Европа. През 1752 г. в Ню Йорк е определена борса за търговия със смесена продукция. Първият опит за фондова борса е през 1792 г. в Ню Йорк, но влиза в сила през 1817 г. Една от най-старите борси е в Чикаго /1848 г./, но в днешния смисъл на стокова борса действа от 1865 г. Съществува борса за памук /1870 г./, борса за кафе /1885 г./, за търговия със сурова захар /1914 г./.
След Първата световна война борсовата търговия се развива бързо със стоките - какао, каучук, калай, мед, соево брашно, соя на зърна, черен пипер, масло, памуково семе, сребро, олово, коприна и др. Преди Втората световна война спира търговията с калай, олово, сребро и коприна, която и до сега не е възстановена.
Борсовата търговия тръгва от САЩ, но обхваща целият свят преди Втората световна война. На всички стокови пазари има бор-си. Няма борси за петрол, въглища и др., които не се подават на борсови операции. При някои борси действат много търговци, про-изводители и посредници. Те не са възприемали предимствата на борсите, затова съществуват много пазари на стоки, които не се определят като стокови борси. При всички стоки съществуват физически пазари, като за всеки вид стока има двата основни класа пазари: първични /местни/ и централни. При някои стоки има хиля-ди първични пазари, в които стоките се отправят към световните пазари - Чикаго, Буенос Айрес, Рио де Жанейро, Кайро, Калкута и др.
По време на Втората световна война много нации са прекрачи-ли тази търговия, защото закупували накуп цялата реколта - захар, зърно и др. Стоковите борси се изместват в страни, където държава-та доминира и липсват условия за свободни пазари. Въпреки това борсите се утвърждават, поради предимствата и гаранциите на сто-ковата търговия.