Лекции по Икономика

30. Системи за здравно осигуряване

Системите за здравно осигуряване се създават в началото на ХХ в., но същинското им развитие започва през Втората световна война. Предназначени са да изпълняват две задачи:
- да финансират системата за здравеопазването
- да осигуряват заплащане на големи суми за конкретни здравни услуги на отделни лица

Също така се различават два основни типа системи – задължителни и доброволни.

Система за задължително здравно осигуряване. Характеристики:
- здравите подпомагат болните
- всички, които работят задължително правят вноски за здравно осигуряване
- работодателите също правят вноски за наетия от тях персонал
- държавата също прави вноски за пенсионерите и студентите, които не работят
- вноските са месечни и се определят на базата на осигурителния доход
- списък от здравни услуги, които се заплащат от Здравно-осигурителната каса (ЗОК)

Системи за доброволно здравно осигуряване. Характеристики.
- поема здравни услуги, които не са в пакета от задължителното здравно осигуряване
- лична доброволност
- вноските се плащат от заетите лица и работодателя и се правят месечно или годишно
- сумите на всяко осигурено лице се натрупват в партида
- касата функционира като фонд