Лекции по Икономика

Борси и борсови сделки

Лекции по Борси и борсови сделки
Съдържание:

1. Историческо възникване и развитие на стоковите борси.
2. Същност и основни характеристики на стоковите борси.
3. Функции, значение и видове стокови борси.
4. Организация на дейността на стоковите борси.
5. Борсови системи.
6. Органи на управление и борсов правилник на стоковата борса.
7. Значение и основни функции на международните стокови борси.
8. Принципи и механизъм на ценообразуване на стоковите борси.
9. Място, функция и роля на пазара на ценни книжа.
10. Видове пазари на ценни книжа.
11. Извънборсов пазар на ценни книжа.
12. Процедура на търговия на фондовите борси.
13. Видове поръчки на фондовата борса.
14. Реални борсови сделки с незабавно изпълнение.
15. Срочни борсови сделки.


Лекции по Борси и борсови сделки (вариант 2)
Съдържание:

1. Възникване на борсовите пазари.
2. Предимства на борсовата търговия.
3. Ограничения и гаранции на борсовата търговия.
4. Функции на борсата.
5. Типове борсови пазари.
6. Основни функции на брокерът.
7. Основни канали на взаимоотношения.
8. Борсови системи.
9. Структура на борсата.
10. Членство на борсата.
11. Видове сделки.