Лекции по Икономика

Международен маркетинг

Лекции по Международен маркетинг
Съдържание:

1. Същност на международния маркетинг. Интернационализация
2. Международни пазари
3. Фактори на влияние в международната бизнес среда
4. Анализ и оценка на международната среда
5. Международно маркетингово планиране
6. Сегментация на международните пазари
7. Позициониране на международните пазари
8. Международни маркетингови проучвания
9. Управленски решения и стратегии
10. Международни дистрибуционни канали
11. Посредници в международните канали
12. Подходи за навлизане на международните пазари
13. Стратегии за навлизане
14. Експортна и импортна дейност
15. Международни цени и ценообразуване
16. Фактори, влияещи на международното ценообразуване
17. Международни ценови политики
18. Международни рискове
19. Международни маркетингови комуникации
20. Форми на PR
21. Стимулиране на продажбите
22. Лични продажби
23. Реклама
24. Избор на медии
25. Рекламен бюджет
26. Рекламни агенции