Лекции по Икономика

10. Анализ и диагноза на средата

- наблюдение
- постановка на проблема
- събиране на информация
- анализ
- диагноза
- решения за цели
- реализация на решенията
- контрол