Лекции по Икономика

10. Хечфондове

Имат някои прилики с ИФ. Те набират средства от ограничен брой акционери / 10 – 15 -20 / и следователно не са публични компании. Целта е да осигурят мах доходност за акционерите си като използват различни рискови стратегии за инвестиране / бърза печалба, в големи размери, с голам риск /.