Лекции по Икономика

1. История на създаване на Европейската общност

Идеалът за обединена Европа ,чийто наи-ярък израз е ЕС битува още в средните векове.Столетия наред е достояние само на интелигентния елит и владее умовете на различни поети и писатели(Данте,В. Юго,Кант и др.), също така и представители на юристите. Създаването е необходима алтернатива на разпокасаността и съперничеството на множ. Европеиски държави, които се изтощават в продължителните войни, като така обричат европеиския народ на нищета и разруха. След края на ПСВ по инициатива на австр. Граф Гуденкофхалегри се ражда европейско движение под формата на доктрина. Неговите инициатори не получават широк обществен и политически отзвук. През 1927 е проведен европейски конгрес във Виена. Излиза със заключителен манифест. С него се призовават европейските народи да вземат бъдещето на континента в свои ръце и да дадат своя принос за изграждането на обща политическа съдба,като това може да стане в рамките на образуванието наречено Европейски Обединени Щати. Смята се, че този манифест вдъхновил прочутата реч на А. Браян(френски министър), който я произнася на 07.09.1929г. Пред Обществото на народите в Женева. С меморандум на френското право той предлага на европейското право създаването в рамките на ОН, създаването на ЕС. Това е първото официално предложение за обединяване на Европа.Меморандума от 01.05.1930г съдържа според оценките един двусмислен и неясен проект за бъдещото сътрудничество. С меморандума се цели изграждането на връзки м/у регионалните правителства; както се прокламира, че нац.интереси на членките няма да бъдат засегнати по ниакъв начин.Но той претърпява неуспех. ВСВ превръща Европа в своя главна жертва. Европа загубва централната си роля, която играе в света , а след ВСВ тя става арена на сблъсъка м/у двете велики-САЩ и СССР. След разделянето на Берлин през 1949г, Европа а и светът се делят на западна и източна. Противно на източна и западна Европа е и една от причините за обединението на западните страни.