Лекции по Икономика

2. Организация на Европейско сътрудничество. Западноевропейски съюз

През март 1947 г Франция и Англия подписват пакт за съюз и взаимопомощ с/у Германия, който предвижда взаимополитическа консултация по развитието на двете страни. През 1948г Англия и Франция предлагат на Белгия ,Холандия и Люксембург да се присъединят към системата за граници и сътрудничество създадена с договора от Дюнгер. Междувременно се декларира, че този съюз не е насочен с/у СССР. САЩ дискретно казват, че ако петте страни съумеят да кординират усилията си тя би се наела да защитава западна Европа. Така на 17.03.1948г е сключен Брюкселския договор. С договора страните се ангажират в колективна отбрана с/у всяка въоръжена намеса в Европа, както и в политико-икономическо сътрудничество, чрез взаимни консултации.След това САЩ се включват в преговорите и на 04.04.1949г се сключва Северно атлантическия пакт (НАТО). След провала на договора за създаване на европейска отбранителна общност, френското правителство през 1954г възприема плана Еден за интеграцията на други две страни победени във войната -Германия и Италия към Брюкселския договор. Така през 1954г се създава Западно европейския съюз- 5-те + 2-те победени страни и се създава Организация за европейско икономическо сътрудничество. На 05.01.1955г Джордж Маршал в Харвард, обещава значителна американска помощ за възстановяване на европейските страни. Американския конгрес обвързва това с изискването за създаването на институционен механизъм за разпределение и ползване на средствата, който да мобилизира обединени усилия на държавите. В отговор 16 западно европейски страни с изключение на Германия и Италия, подписват на 16.04.1948г конвенция създаваща Организация за европейско икономическо сътрудничество. В рамките на ОЕИС има европейски платежен съюз, като задача е да се въвежда и прилага механизъм за двустранни заплащания. Поставя се началото на процес за елиминиране на количествените ограничения в търгуването м/у страните в ОЕИС.Тя се оказва неспособна да задълбочи процеса на европейско сътрудничество. САЩ многократно са подкрепяли инициативи, но са срещали упоритата съпротива на Англия и по малки страни,тъй като последните са се страхували от влиянието на големите страни. Тук се създава и проекта за създаване на европейска банка. През 1960г ОЕИС прераства в Организация за икономическо развитие и сътрудничество,като кум нея се включват САЩ и Канада.