Лекции по Икономика

3. Икономическа интеграция - за и против

След ВСВ се пораждат две течения- едно за политическа интеграция от горе на долу, а другото за интеграция от долу на горе.
Модел на Bela Balassa – според него иконом. интеграция се развива на 5 етапа:
1-ви етап – зона за свободна търговия-FTA(Free Trade Area), където се премахват митата и количествените ограничения помежду си. Най-известните зони са -ЕС, EFTA, CEFTA, NAFTA, LAFTA
2-ри етап – СИ- ЕС, Швейцария и Лихтенщайн. Това е митнически съюз- държавите налагат обща митническа тарифа и обща външно търговска п-ка спрямо страните от Третия свят. Има общи държавни органи. Има прехвърляне на суверенитети.
3-ти етап – IM-вътрешен пазар-към митническия съюз се добавят 4-те свободи на движение(стоки, услуги, капитали, хора). Те се движат свободно.
4-ти етап – РИ-политически съюз-създаване на конфедерална държава,като всяка област си има свой кръг на действие.
Където има икономия от мащаба там ще може да има икономическа интеграция. Това го имаме когато относителния дял на постоянните разходи е по-голям. В зависимост от отраслите.А там където има много големи транспортни разходи, икономическата интеграция етрудно осъществима. Затова се стреми да се намалят транспортните разходи.