Лекции по Икономика

21. Интеракция “личност-среда”

Теория за справедливостта (Стейси Адамс) – хората искат да се отнасят към тях по достойнство. Три аксиоми на справедливостта: хората оценяват своите взаимоотношения като сравняват каквото дават и получават; нееквивалентът на приноса и резултата довежда до безпокойство и вътрешни преживявания; хората не са удовлетворени от своите взаимоотношения с други поради малкия приност – намалят приноса или прекратяват взаимоотношенията
Теория на очакването (Виктор Вруум) – хората се мотивират по отношение на получаване на резултат според своите очаквания.
Мотивация чрез цели – целите трябва да бъдат конкретни, трудни но достижими; човек трябва да знае какво искат от него
Теория на Портър и Локър – резултатите, които работник постига зависят от усилията му, способностите и характерните му особености; от осъзнаване на ролята му. Степента на усилията се определя от ценността на възнаграждението и степен на увереността