Лекции по Икономика

23. Предмет, цели и функции на управление на човешките ресурси

Човешките ресурси са решаващи – хората “задвижват” другите ресурси; - човешките ресурси са скъпи; човешките ресурси притежават освен ценност и стойност уникалност.
Персонал – хората, които работят в една организация за точно определен период от време. Човешките ресурси – действителният и потенциалният персонал на организацията за един изминал или бъдещ период.
Предмет на човешките ресурси – привличане на необходимия брой подходящи изпълнители; - поддържане на подходящ брой и състав от хора; мотивиране на хората
Функции – планиране; формиране; усъвършенстване; оценка и възнаграждение; установяване и поддържане на трудовите и служебните отношения
Цели – повишаване на производителността в организацията; усъвършенстване на качеството на трудовия живот; постигане на съгласие с хората, които работят в организацията