Лекции по Икономика

24. Неокласическо развитие на теорията на международната търговия.

Неокласическата теория за международното разделение на труда (МРТ) жъне висок успех и признание сред учените - изследователи на икономическата теория в продължение на няколко десетилетия. Обрат относно нейния авторитет настъпва след установяването на „парадокса” на Леонтиев в началото на 50-те години на 20 век и съпътстващата го академична дискусия, както и проявлението на редица нови процеси в практиката на международното разделение на труда след Втората световна война. Научната състоятелност на тази теория , както и нейната приложимост в изготвянето на босновани стопанско-политически препоръки към институциите на отделните страни се подлагат под съмнение. Сред най-изявените критици на неокласическата теория за МРТ са авторитетни учени като Дж.Вайнер, Б.Балаша, Я.Тинберген, Г.Хаберлер, Г.Мюрдал, М.Портър и други.