Лекции по Икономика

26. Формиране на група и групови процеси

Формиране (Джордж Хомъс) – групата съществува в три вида среди – физическа(терен, климат), културна (цели, норми) и техническа (знания,опит). Етапи – формиране, близка борба, установяване на норми, изпълнение, разпадане.
Групови процеси – формиране на референтни групи; социално сравнение с други групи; социален контрол; общи действия и обвързване; групови решения; междугрупови процеси