Лекции по Икономика

3. Ценови решения

В своята дейност фирмата ежедневно взема стратегически и тактически решения за цените. Основните бизнес решения са ценови. Те се основават на разходите, ценовата политика, динамиката на цените, пазарните фактори.
Ценовите решения се реализират ефективно чрез задачи, като позициониране на нови стоки, овладяване на нови пазарни позиции, затвърждаване на старите, увеличаване и стабилизиране на производството, запазване равнището на печалбата.
Има няколко сфери, в които се вземат ценови решения:
1. Решения за равнището на цените. Основни критерии са пазарната ситуация и оценката на купувача, който трябва да се убеди, че получава значителна полезност
2. Решения за структурата на цените. Това са решения за състава, съотношенията между елементите на цената, допълнителните свойства и предимства, които се отчитат при формирането на цените, като доставка, сервиз и др.
3. Решения по изменението на цените и за момента на промяната
4. Решения по ценовите реакции на конкурентите
5. Решения по публично обявяване на цените