Лекции по Икономика

4. Пазарно тестване на цените

Това е процес на експериментално установяване на адекватността на ценовите решения, на изискванията на целевия пазар, както и разкриване на това кое е подходящо или не за него.
Може да се тестват равнището на цените, структурата им, отстъпките, цените на нови и уникални стоки и др. Тестването е и тестване на доходността на стоката. За съжаление се прилага тврд рядко. Това е обусловено от това, че може да доведе до информиране на конкурентите за намеренията на фирмата.
Етапи на тестването:
- избор на пазарен сегмент, който се изолира от другите действащи пазари
- по даден проект се тества само една идея или елмнт
- определят се критериите за успеха на теста
- определя се период за теста, за получаване на пълноценни резултати
- информират се всички заинтересувани лица за задачите на теста