Лекции по Икономика

5. Малките страни и ефектите в участието им в европеиската интеграция

Един от наи съштествените пробл. се отнася до размера на сумарниа ефект от разжитието на процеса на страните които участват в него. Този проблем е актуален за малките страни. Малките страни са икономически ограничени. Терит.анализ показва ,че малките страни са високо заинтересовани от участие в интегразионните процеси. Те извличат от тях сравнително големи изгоди. Още през 40те год.амерканските икономисти стигат до извода,че ефекта на образув.на международ.иконом.обединен. се разпред.не еднакво спрямо малките страни. Малките и бедни страни показват по благопр.условия за европ. Обмен,защото те могат да лансират по-голям обем обем стоки без това да навреди на стокообмена. Бела балата казва , че малк. С-ни имат възможност да реализ.повече потенц.изгоди от участ.си в интегр. Що се отнася до голем.държав. г-я и фр.те могат да извлекат по малка изгода в някои отрасли. Фр иконом.също регистрира асиметричен растеж на новите страни. Напр австрия при приемането си би получила по-голяма изгода. Тя като пазар не би разкрила големи шансове за конкуренция от общноста,но би могла да се възползва от техните пазари. С какво се разл.малк.с-ни-те разп.с ограничени трудови ресурси и капиталови,суровини и др. Това прави нецелесуобразно да се изгражда цялостен широко деверсифициран стопански комплекс.- те са обективно насочени да сусредоточат своите огранч.ресурс.в техен кръг отрасли,производства и подотрасли. За които малк.с-ни разполагат с преимущ.спрямо партн-рите. М-те с-ни имат твърде тесен вътр.пазар,които се дължи на малкия стокообмен спрямо голем.държажи. малк с-ни имат поглъщаемост,което е своебразен ограничител за съответното пр-во в д-вата. Ако нац.п-во се използва само за задоволяване на вътр.нужди то е направено нецелесъобразно. При тесния нац.вътр.пазар нац.п-во ще се осъществява в малки серии. Така нац.п-во ще се оскъпи. Развитието на огранич.брои отрасли върху основата на международните ,малките с-ни биха достигнали макс.експортен максимум. Статистиката сочи,че експорт.квота на малк.с-ни превишава средната експортна квота на всички страни членки на ес. Голямата експортна и импортна квота е показателна за голямо разминаване на производството и на структурата на потребление в страната. Външните ик.връзки на малк.с-ни не показват значителната дисперсия. Индекса на териториалната концентрация на техните външни връзки надвишават индекса на развитите страни. За малките западно-европ страни важна роля играят връзките с 1или2 силно развити страни.