Лекции по Икономика

6. Тенденция за създаване на регионална и субрегионална общност за икономическо сътрудничество и икономическа интеграция

Продължава и през 80те и 90те г на 20век. Този път обаче това става още по интензивно на изток особено след като съвета за ик.взаимопомощ търпи разпад. Създава за черноморско ик.сътрудничество в резултат на 6черноморски и 5 нечерноморски д-ви. Централна европ.зона за европ.търгувия известна като CEFTA продукт на усилията на страните от висшата градска четворка полша,у-рия,ч-хия,словакия. Неиното начало е от 1992г регион.ик.организ.на д-вите от източните карпати с начало14февруари1993г –словакия,полша,у-рия,украина;норд калоте суб-регионална организация създ. В началото на 50те г обединение на скандинавските държави-швеция,норвегия,холандия. Балтииски съюз-естония,латвия и литва. Наи-голямо вниман.заслужават онези суб-рег образ.които включват пригранични територии на д-ви на двете с-ни от желязната завеса. Типичен пример е суюзът адриатика 1978г създаден от страни които по това време членуват в 3различни по своята същност рег.общности-австрия,италия,унгария,югославия. В резултат на затоплянето на от-ята запад-изток в след-вие смяна на власта в ссср1989г се създава така наречения квадрагон,по късно тои става прототип на центр.европ.инициативност.
регион.ик.интегр. винаги е била разгл.като процес на всеобхв.и дълбоко сравнение на наи малко на няколко намиращи се в непосредствена близост д-ви. При неините конкр.форми на прояви,наи отчетливо се забелязва постепено одстъпване на суверенитет срещу получаване на допълнителна сигурност с външни ресурси. При суб-регионалната иконом.интегр.се разглежда като обединение на терит.единици от различни държави с обшти граници,като правило това са по слабо развити раиони имащи разпределение в всички части на европа. При опред.неблаг.условия имено периферния характер на тези по слабо развити раиони ги поставя в много по неизгодна позиция в сравнение с тези намиращи се в центъра. Първите опити за създаване на суб-регионална орган.датират от 60те години на20век.,но тези опити се възпрепят.от различ.причини –политически и различни системи на държавно управление. Регионалната и суб.регион.иконом.обшност в една не малка част имат за членове едни и същи държави-австрия,италиа,герм.които са членки на ЕС.