Лекции по Икономика

7. Eвропа - проекции за бъдещото

-процесът на интеграция става все по комплексен ,но и пълен с дилеми,но имено той определя общо икономическите проблеми. Според Андрей
Пантев и европа,като други понятия не се вписва в точно определени граници на
изяснения. През различните векове е имало различни Европи-на Наполеон,на Хитлер.
Разбиранията за Европа не са лишени от трудности,но тя носи стимули за вътрешно единство.Робърт Кукор казва,че онова което намира своето начало в Европа са политическите системи,равновесието на силите и ик.интереси.В Европа като част от света протичат процеси,които са дълбоко носещи хора на коренната промяна,т.е.хора с
различни наименования и с социална културна близост.След ВСВ Е-па води епична битка с своята история,но днес Е-па е търсеща на най подходящата си институция,днес тя залага повече на говорене,разговори и различни приоми.