Лекции по Икономика

4. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане и техните криви.

Съвкупното търсене представлява общия обем на стоките и услугите, които потребителите, фирмите и правителството могат да закупят при дадено равнище на цени.

Между съвкупното търсене и равнището на цените съществува обратна зависимост – колкото е по-ниско равнището на цените при равни други условия, толкова по-голяма част от реалния обем на нац.производство ще поискат да придобият фирмите, правителството, чуждестранните купувачи и обратно.

Реален обем на БНП
Наклонът на кривата на търсенето на отделната стока се обяснява с ефекта на дохода и ефекта на заместване.

Кривата на съвкупното търсене показва обратната зависимост между реалния обем от БНП и равнището на цените. Има 3 основни фактора, които определят кривата на съвкупното АД:
- ефект на лихвения процент – когато равнището на цените се повишава потребителите (фирмите) разширяват търсенето на пари, за да покрият нарасналите си разходи, което води до повишаване на лихвения процент и до ограничаване на потреб.разходи, а за фирмите – инвестиции. Крайният резултат е намаляване на съвкупното търсене.
- ефект на богатството – с повишаване на цените реалната стойност на натрупаните средства у населението се намалява. Това води до съкращаване на техните разходи.
- ефект на вносните покупки – обемът на вноса и износа зависи предимно от съотношението на цените у нас и зад граница. Ако равнището на цените у нас се повишава, ние ще се ориентираме към относително по-евтините вносни стоки. В същото време чужденците ще купуват по-малко български стоки, следователно ще се намали експорта, а от тук и чистия обем на експорта и съвкупното търсене у нас.

Увеличаването на производителността означава, че при наличния обем ресурси или разходи, може да се получи по-голям обем на нац.производство. Ако данъците и акцизите се увеличават това води до увеличаване на разходите и съкращаване на съвкупното търсене.