Лекции по Икономика

Видове реклама

Съществуват множество критерии, на основата на които може да се разграничат видовете реклама. Различните опити за класифициране на рекламата подробно са разгледани в книгата на Д.Доганов и Ф.Палфи “Рекламата каквато е”. Основни видове реклама:
1. Според участниците в реализацията на рекламата или според това кой и какво точно се рекламира
- индивидуална – спонсорира се от един рекламодател
- групова реклама – тя се осъществява от рекламодатели, които са в различни отрасли или предлагат различни стоки. Този вид реклама се извършва при стоки, които не се конкурират, а се допълват /Аriel и Lenor /; при общи интереси на рекламодателите; при празници и панаири. Недостатък е, че разходите не могат да се разделят правопропорционално на изгодите, които ще получат отделните рекламодатели.
- институционна реклама – тя е реклама на организации и институции. Интегрира се в системата на връзките с обществеността. Рекламира се самата институция, а не нейната стока или услуга.
- колективна стокова реклама – тя се осъществява съвместно от рекламодателите в полза на една стока за масово потребление; предмет на рекламата е не конкретна марка, а продукта.
2. Според канала за реализация:
- електронна реклама – тв, радио, интернет
- печатна реклама – списания и вестници, брошури, плакати, картички, специализирани каталози, проспекти, дипляни, листовки и др.
- външна реклама – билбордове, плакати
- транспортна реклама – върху превозни средства, спирки, гари
- директна поща – тя е вид печатна реклама
- реклама на мястото на покупка или продажба – вътрешно магазинна информация, витрини, рекламен реквизит
- бизнес реклама
- локална реклама
- справочна реклама – в указатели, справочници, разписания и др.
- изложбени мероприятия – изложения, мострени панаири, фестивали, подвижни и стационарни изложби –базари, рекламни филми
3. Според жизнения цикъл на продукта:
- въвеждаща реклама – информираща за нов продукт
- поддържаща реклама – фаза на ръст и зрялост, с цел преодоляване на конкуренцията и запазване на продажбения обем и пазарен дял
- напомняща реклама – фаза на зрялост и спад, с цел запазване на лоялност към марката
4. Според насочеността на рекламата или нейното приложение:
- политическа реклама –подпомага дейностите на различни политически партии, движения, организации като представя тяхната политическа платформа, програми, лидери
- социална реклама – рекламира и подпомага реализацията на социално значими идеи като опазване на околната среда, здравна профилактика, събиране на помощи, безопастност на движението и др.
- стопанска реклама – рекламира стоки и услуги, марки, производители, търговци или лица с бизнес цел. Подразделя се на потребителска, работна и селскостопанска реклама.