Лекции по Икономика

14. Реални борсови сделки с незабавно изпълнение.

Предмет на този вид борсови сделки е продажбата на стоки при действителното им придобиване и доставка на купувача. Доставката и предаването на стоката се осъществяват в период от няколко дни. В зависимост от това къде се намира стоката и какъв е срокът за нейната доставка, този вид сделки се подразделят на: Реална борсова сделка "промит" ("спот" или "кеш") Реална борсова сделка "флотан" Реална борсова сделка в процес на товарене Най-старата и най-често използваната до скоро търговска сделка е т.нар. покупко-продажба на място (on spot) с плащане веднага в брой (cash) и незабавна доставка на стоката. Тези сделки се наричат "cash" или касови сделки. При тях стоката се съхранява от продавача в определен склад на сушата. Срокът за придвижване на стоката от продавача към купувача е от 2 до 10 дни. Документът удостоверяващ че стоката е на склад е складова разписка или варант. На практика в процеса на осъществяване на сделката се извършва плащане срещу предаване на варанта. Същността на сделката е размяна на стока чрез документ, срещу цена.
Вторият вид реална борсова сделка с незабавна доставка е "флотан". При нея стоката се съхранява на кораб плаващ в открито море. Прехвърлянето на собствеността се извършва чрез джиро на морски коносамент. Характерно и за този вид сделка е че се извършва плащане срещу документ, в случая морски коносамент. Прехвърлянето на собствеността на стоката става преди нейното предаване.
При реалната борсова сделка в процес на товарене, стоките в момента на сключване на сделката се товарят или са натоварени на транспортното средство. Прехвърлянето на собствеността става чрез предаване на стоково-разпоредителни документи, преди нейното предаване. Срокът за придвижване на стоката от продавача към купувача отново е от 2 до 10 дни.
Характерни моменти при реалните борсови сделки с незабавно изпълнение: Видът на сделката е купува или продава реално съществуваща стока Собствеността върху стоката се прехвърля преди нейното получаване Плащането става срещу получаването на документи Продавачът е задължен да достави стоката и да я предаде. Купувачът е задължен да плати стоката и да я приеме