Лекции по Икономика

24. Организация на производството

І.Организацията на производството включва дейностите, правилата и механизмите, инструментите, насочени към създаване на предпоставки и условия за нормално, ефективно протичане на производствения процес.
1. Започва се с програма. Тя е предпоставка за всяко производство. Тя включва колко и какви видове производство трябва да се произвежда, качеството на продукцията. От производствената програма се определя типа на производството:
- единично производство
- серийно производство
- масово производство – налице е специализация. Разделя се на операции, съвършени машини
2. Същност на типа – той е свързан с формите на движение и количеството на еднакви продукти
3.Контрол по спазване на сроковете и качеството
ІІ.Форми на организация на производството:
1. Индивидуална – работи се със сигурни клиенти, изисква знания, умения
2.Групова – зад всяка машина има отделен работник и след това изделието отива на друга машина. Важно е движението на детайлите – на партиди /неудачно, защото се натрупва незавършено производство.
3.Поточна – свързана е с масово производство, гъвкави автоматични системи
4.Предметна – чрез предметно затворени участъци и линии
5.Техническа инфраструктура