Лекции по Икономика

12. Икономически и социални идеи в САЩ през 19 век

Представители на икономическите идеи в САЩ през 19в. са Бенжамин Франклин, който е един от най- талантливите икономисти на своето време, съвременник и привърженик на А.Смит. В този контекст Франклин разглежда труда като конкретен и абстрактен, печалбата като излишък над работната заплата и излишък за проявената пестеливост, парите са изкуствено творение и Франклин се застъпва за замяната на металните с книжните пари. Той е за развитие на международното разделение на труда и свободната търговия, която ще бъде изгодна за всички. Той защитава развитието на капитализма в САЩ и е:
- противник е на английското законодателство, което налага неизгодни за САЩ митнически тарифи
- противник на лихварите, защото те ограбват американските фермери

Александър Хамилтън се счита за основател на политическата икономия в САЩ . Автор е на програмата за ускорено изграждане на националната индустрия и държавната политика. Хенри както и другите икономисти от 19в. критикуват Англия, че тя си е осигурила монополно положение в индустрията и третира всички останали страни като аграрно суровинен придатък.