Лекции по Икономика

14. Прудонизма като политическа икономия на дребните производители

Интересна и много противоречива е фигурата и на Пиер Жозеф Прудон.По- важни негови възгледи са:
1) за собствеността- Прудон обяснява,че „собствеността е кражба”.Според него каквато и форма да приема дохода от частната собственост, изгодата е на непосредствените производители и според Прудо това е смисъла „собствеността е кражба”.
2) за икономическата категория- всяка една категория е борба м/у две идеи: добра(теза) и лоша(антитеза). Т.напр. при конкуренцията тезата е, че създава взаимна връзка и хармония, а антитезата е, че поражда монопол. Синтеза м/у теза и антитеза води до конструиране на нова среда или общество. Подобно се предлага и за категориите, разделението на труда, частната собственост, кредит за машината и други.
3) за парите- Прудон предлага наивни възгледи за парите. В контекста на неговата теория за конституцията той планира идеята, че парите ще бъдат премахнати. Те ще се заменят с конституирана стойност.Той прави крачка назад като иска запазване на стоковото производство,но без пари. Според него парите ще бъдат премахнати, ще се създаде една централна банка, осигуряваща квитанции. На база на тази квитанция наемните работници ще имат право да разменят своите стоки помежду си , в които се съдържа същото количество труд. Наивните възгледи на Прудон за парите са взаимствани от Робърт Олене и Джон Грей- представители на утопичният социализъм във времето на търговския капитализъм.

Реформаторските планове на Прудон включват:
- безплатни заеми на работниците и служителите, които се предлагат от централната банка
- подържане на т.нар. разменна концепция за примат на размяната над производството.
- възгледите на Прудон спомагат за развитието на анархосиндикализма т.е. отричане не само на буржоазната демокрация, но и на институциите каквато е монархията.