Лекции по Икономика

19. Американски неолиберализъм

Представители на Американския Неолиберализъм са Едуард Чембърлин и Джон Морис Кларк.

Чембърлин е автор на теорията на монополистичната конкуренция. Чембърлин защитава тезата, че конкуренцията м/у монополиите създава хармония м/у цените, при които се постига равновесие, м/у търсенето и предлагането на стоки и услуги. Чембърлин различава чиста и монополистична конкуренция.Чембърлин е един от първите автори, които разглеждат съответните пазарни структури в условията на монополистична конкуренция и тяхното адекватно поведение на пазара.

Друг представител на АН е Джон Кларк.Кларк се откроява с това, че е привърженик и защитник на намесата на държавата в икономиката и търсенето на нови макроикономически форми за регулиране на икономическите процеси. Според Кларк главната задача на държавно- политично регулиране е провеждането на антикризисни мероприятия, които да се третират като стабилизатор в икономическата система. Те трябва да бъдат ефективни, защото би следвало да водят до нарастване на нормата на печалбата без да спада работната заплата.

Кларк пледира и за увеличаване на държавните разходи. Той е известен в икономическата мисъл с т.нар, „теория на дифузия на изгодата”, която се заключава в положението, че резултатите от икономическия прогрес в обществен мащаб трябва да бъдат разпределени равномерно м/у всички класи в обществото.