Лекции по Икономика

14. Безработицата, като макроикономически проблем. Определение на понятието, измерване и т.н.

Безработица – означава, че в обществото има хора в работоспособна възраст, които искат да работят, могат да работят, търсят активно и усилено работа, но въпреки това остават без работа.

Как се измерва безработицата?
% Норма на безработица = брой на официално регистрираните безработни върху броя на работоспособните лица

Продължителна безработица е повече от 2 години

Скрита, лоша безработица – 20 %

Форми на безработица – текуща, сезонна, застойнна.

Последици от безработицата – тежка за икономиката.
1 % се вдига безработицата, 3 % се губи от БНП

Най-доброто лекартсво против безработицата е откриване на повече и повече работни места и повишаване на икономическия растеж.