Лекции по Икономика

15. Проблеми на инфлацията

Инфлацията е много тежък и сложен проблем, който се отразява на всички хора. Повишаването на цените води до намаляване на покупателната способност.

Инфлацията – същностно определение (макроикономическо определение)
Същностно определение – инфлацията представлява процес на обезценяване на паричните единици или по- точно намаляване на покупателната възможност на паричните единици и оттам на покупателната способност на хората, намаляването на покупателната възможност на паричните единици води до повишаване цените на стоките и услугите.
Макроикономическо определение – движение на цените нагоре в икономиката като цяло.

Потребителска кошница – най-малката съдържа 30 стоки.
- 100 стоки и услуги
- жизнения минимум включва 400 стоки и услуги, най-употребяваните. На тази база се изчислява инфлацията.

Общо спадане на цените на стоки и услуги се нарича – дефлация.

Три основни вида инфлация:
1. Основен вид – умерена – при нея цените на основни стоки и услуги за потребление се повишават от 5 до 7% за 1 година и работниците не реагират. Парчината единица е стабилна.
2. Галопираща – тогава, когато цените на стоките и услугите нарастват за една година от 20 до 200%.
3. Хиперинфлация – при нея цените на стоките в рамките на 1 година се повишават всеки месец с 50% следователно за 1 година се увеличават 12 пъти. Тази инфлация е катастрофална.