Лекции по Икономика

7. Капиталов пазар. Неговите три елемента и място в пазарната система. Паричен пазар и банкова система

В ранното средновековие няма банкова система, когато тя се развива той започва да играе своята роля.

Функции: 
- едната да прибира свободните средства; другата – да ги предоставя на хора, които имат нужда да ги използват.
Съвременните банки се занимават и с други функции: като застраховане, кредитни карти, обмен на валута и т.н.

Кредитирането бива 3 вида:
- Краткосрочно – подходящо и се използва в търговията и за извършване на търговска дейност. (до една година) Важен е лихвения %.
- Средносрочно – използва се за по-малки инвестиции и други цели (2,3 години).
- Дългосрочно – предоставят се заеми за по-крупни инвестиции, за строителство с продължителен срок и т.н. (5,10 години)

Всяка банкова система представлява една пирамида.
БНБ : → Инвестиционни банки на 1 ниво от горе на долу, 2 ниво Търговски банки и 3 ниво Потребителски кредити.