Лекции по Икономика

Стокознание

Лекции по Стокознание
Съдържание:

1. Въведение в стокознанието. Обект, предмет и метод на стокознанието
2. Класификация на стоките
3. Асортимент на стоките
4. Кодиране на стоки
5. ЕKП - структура и начини на изграждане на кода
6. Основи на съхранението на стоките. Промени в стоките под влияние на физични процеси
7. Промени, които настъпват под влияние на химични процеси
8. Промени, които настъпват под влияние на физиологични процеси
9. Промени, които настъпват под влияние на микробиологични процеси
10. Промени, които настъпват под влияние на автолитични процеси
11. Консервиране и съхраняване на стоките. Методи за съхраняване, основаващи се на принципа биоза
12. Методи за съхраняване, основаващи се на принципа анабиоза
13. Методи за съхраняване, основаващи се на принципа ценобиоза
14. Методи за съхраняване, основаващи се на принципа абиоза
15. Вкусови стоки. Класификация. Ректифициран спирт
16. Високо алкохолни напитки. Kласификация. Ракия, мастика и водка
17. Коняк и ром
18. Уиски и джин
19. Трапезни вина
20. Десертни вина и вермути
21. Естествено пенливи вина
22. Пиво
23. Окачествяване и съхраняване на вината и пивото
24. Чай
25. Кафе
26. Прясно и консервирано мляко
27. Млечни масла
28. Бяло саламурено сирене
29. Сирене Дунавия
30. Кашкавал
31. Зърнени храни – строеж и състав. Общи показатели на качеството. Основни видове зърнени храни. Съхраняване
32. Брашно
33. Нишесте
34. Гликоза
35. Захар
36. Пчелен мед
37. Растителни масла
38. Хидрогенирани мазнини. Маргарин и майонеза
39. Шоколад
40. Производство на бели, червени и розови вина