Лекции по Икономика

Финансов мениджмънт

Съдържание:

1. Теоретични основи на финансите и на финансовия мениджмънт.
2. Финансовият мениджмънт като теоретични дисциплина и управленска дейност
3. Цели на финансовият мениджмънт. Отговорности и функции на финансовият мениджър.
4. Финансова схема на бизнеса: конструкция и функциониране.
5. Анализ на капиталовата структура.
6. Инвестиции, инвестиране, капиталово бюджетиране
7. Рискът при инвестиционните решения
8. Финансова структура на фирмата.
9. Ликвидност на фирмата.
10. Управление на капитала и оборота на фирмата.
11. Управление на фирмената печалба и на рентабилността.
12. Самофинансиране на фирмата.
13. Регулиране на крайните ефекти в бизнеса.
14. Ситуиране и управление на бизнесразходите.
15. Управление на оборотния капитал.
16. Дивидентна политика на фирмата.