Лекции по Икономика

Стратегическо планиране и управление

Стратегическо планиране и управление на публичната сфера
Съдържание:

1. Публичен сектор, публична дейност, публична администрация, публичен мениджмънт.
2. Организация и управление.
3. Управление на организациите.
4. Стратегическо управление и неговите специфични изменения в условията на териториалната единица.
5. Цели на публичния сектор в административно-териториалната единица.
6. Среда на административно-териториалната единица и нейния публичен сектор.
7. Вътрешен диагностичен анализ при стратегическо управление на публичната сфера в териториалните единици.
8. План и планиране на дейности.
9. Стратегическото планиране – същност и специфика.
10. Механизми на стратегическо планиране.
11. Стратегии в публичния сектор.
12. Осигуряване реализирането на стратегиите в публичния сектор.
13. Стратегическо управление в публичния сектор.