Лекции по Икономика

Стопанска история

Лекции по Стопанска история
Съдържание:

1. Увод в стопанската история-предмет, метод и задачи. Периодизация на стопанско историческия процес.
2. Икономиката на древноизточните цивилизации до V в. От новата ера.
3. Стопанството на античната цивилизяция /Древна Гърция и Рим/ до 5ти век от н.е.
4. Аграрно развитие и регионални особености на феодалните отношения
5. Стопанско развитие на средновековния град
7. Великите географски открития и последиците им за световното икономическо развитие
8. Характеристика на монополистическия капитализъм.
9. Индустриалната революция
10. Манифактурният етап в развитието на капитализма
14. Икономическото развитие на българските земи през епохата на Възраждането.
15. Обща характеристика на световното икономическо развитие в края на XIX началото на XX век
16. Стопанството на Англия в края на XIX и началото на XX в.
17. Стопанството на Германия в края на XIX и началото на XX век.
23. Възстановяване на Третата българска държава.Стопанската политика на Временното руско управление.Аграрен преврат, миграционни процеси и ликвидиране на турската феодална система.
24. Икономическото развитие на княжество България и стопанската политика на правителствата след Освобождението до Съединението.
25. Ускорено икономическо развитие на Княжество България и стопанска политика на българските правителства след Съединението до края на XIX в.
26. Икономически подем на България в началото на XX в.
28. Обща характеристика на световното стопанство между двете световни войни
29. Стопанството на Англия между 2-те световни войни.
30. Стопанството на Германия между двете световни воини.
33. Стопанството на САЩ между двете световни войни.
38. Българската икономика в годините след Първата световна война и в годините след нея.
40. Българското стопанство в навечерието на Втората световна война.
42. Военновременната икономика на България /1939-1944г./